Η συνείδηση του ανθρώπου

Τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά διαμορφώνονται από τις εκάστοτε κοινωνικές δομές, κοινωνικές δομές όπως τα σημερινά κράτη των ανθρώπων, τα οποία βέβαια είναι προϊόν της ...
Human
Human

Ιδέες, διαπερνώντας τον άνθρωπο

Οι ιδέες είναι ανθρώπινη έκφραση, έκφραση της ανθρώπινης σκέψης, έκφραση της ανθρώπινης φύσης. Οι ιδέες ξεπερνάνε τον άνθρωπο που τις εξέφρασε και διαπερνάνε ...
Society

Πολιτική αναθεώρηση

Του Bente Ο άνθρωπος με βάση και τη φυσιολογική πορεία των πραγμάτων στο δρόμο για την απελευθέρωσή του, αναζήτησε, επεδίωξε αρχικά την ατομική  ...

Posts navigation