Η συνείδηση του ανθρώπου

Τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά διαμορφώνονται από τις εκάστοτε κοινωνικές δομές, κοινωνικές δομές όπως τα σημερινά κράτη των ανθρώπων, τα οποία βέβαια είναι προϊόν της ...
Human
Human

Ιδέες, διαπερνώντας τον άνθρωπο

Οι ιδέες είναι ανθρώπινη έκφραση, έκφραση της ανθρώπινης σκέψης, έκφραση της ανθρώπινης φύσης. Οι ιδέες ξεπερνάνε τον άνθρωπο που τις εξέφρασε και διαπερνάνε ...
Human

Ενωμένη ανθρωπότητα

Του Bente Ο κόσμος και η ανθρωπότητα σήμερα δομούνται και διαχωρίζονται σε κράτη. Το μέσο σύγκλισης της παγκόσμιας κοινότητας των ανθρώπων και των ...