Πολιτική αναθεώρηση

Ο άνθρωπος με βάση και τη φυσιολογική πορεία των πραγμάτων στο δρόμο για την απελευθέρωσή του, αναζήτησε, επεδίωξε αρχικά την ατομική  του ελευθερία, ...
Society