Όροι Χρήσης

Α. Προσωπικά Δεδομένα  

1. Συλλογή Δεδομένων

Το FREEWORLD.GR δεν προβαίνει σε συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών του.

2. Cookies

i. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο των επισκεπτών χωρίς να ανακτούν οποιοδήποτε στοιχείο ή να λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε αρχείου η εγγράφου από τους υπολογιστές τους. Η χρήση τους αφορά μόνο την πρόσβαση τους σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του FREEWORLD.GR, καθώς επίσης λόγους marketing και στατιστικούς λόγους.

ii. Το FREEWORLD.GR δύναται να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση των επισκεπτών του ορισμένων σελίδων του και υπηρεσιών του.

iii. Ο κάθε επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να ρυθμίζει τον διακομιστή του ώστε να τον προειδοποιεί για την χρήση cookies ή να μην επιτρέπει την χρήση τους. Εάν ο επισκέπτης δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώρισή του, υπάρχει η περίπτωση να μην έχει τη δυνατότητα περαιτέρω πρόσβασης.

iv. Οι επισκέπτες του FREEWORLD.GR έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν να μην υποστούν την όποια συλλογή και χρήση των πληροφοριών τους μέσω των cookies του ίδιου του ιστότοπου και των συνεργαζόμενων με αυτόν άλλων ιστότοπων, εφαρμογών και διαφημιστικών εταιρειών μέσω υπηρεσιών – μηχανισμών που παρέχονται σε αντίστοιχους ιστότοπους.

v. To FREEWORLD.GR υπάρχει πιθανότητα να παρέχει χώρο σε συνεργάτες του ή σε εταιρείες διαφημιστικές προκειμένου για τη διαφήμιση τους. Οι διαφημίσεις αυτές μπορεί να περιέχουν cookies, για τα οποία δεν φέρει ευθύνη το FREEWORLD.GR. Ως εκ τούτου στις τυχόν φιλοξενούμενες αυτές διαφημίσεις στον ιστοσελίδα του FREEWORLD.GR οι όροι χρήσεις τους σχετικά με τα cookies και τις λοιπές εφαρμογές της τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται υπόκεινται στους όρους ιδιωτικότητας του κάθε συνεργάτη και της κάθε διαφημιστικής εταιρείας.

3. Λειτουργία επιστολής νέων («newsletter»)

i. Το FREEWORLD.GR παρέχει, προαιρετικά, τη δυνατότητα εγγραφής στη λειτουργία της επιστολής νέων («newsletter»). Στην εν λόγω λειτουργία απαιτείται μόνο η υποβολή της ηλεκτρονικής διεύθυνσης των χρηστών, προκειμένου για την αποστολή των νέων εκ μέρους του FREEWORLD.GR. Οι χρήστες που εγγράφονται στη λειτουργία επιστολής νέων («newsletter») συναινούν στην χρήση των στοιχείων που καταχωρούν με σκοπό την πραγματοποίηση των ενημερώσεων.

ii. Το FREEWORLD.GR δεσμεύεται να μην προβαίνει σε χρήση των ηλεκτρονικών διευθύνσεων των χρηστών, οι οποίες συλλέγονται με αυτόν τον τρόπο, για λόγους διαφορετικούς εκτός της αποστολής των νέων, όπως επίσης να μην τις κοινοποιεί σε τρίτους.

iii. Εντός των επιστολών νέων («newsletter») που το FREEWORLD.GR θα αποστέλλει υπάρχει η πιθανότητα να περιέχονται διαφημιστικά μηνύματα. Παράλληλα όμως παρέχεται η δυνατότητα διαμόρφωσης των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί από τον εκάστοτε χρήστη καθώς και η δυνατότητα διαγραφής όλων των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στην εν λόγω λειτουργία.

4. Πλατφόρμα Facebook

i. Το FREEWORLD.GR με σκοπό την προώθηση των άρθρων του ιστότοπου, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Facebook. Μέσω της χρήσης της εν λόγω πλατφόρμας παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του, μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών να διαβάζουν, να μοιράζονται και να αναπαράγουν τα άρθρα.

ii. Παράλληλα δηλώνεται ρητά εκ μέρους του FREEWORLD.GR ότι ο ιστότοπος δεν λαμβάνει γνώση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών μέσω του Facebook. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Facebook υπόκειται στους όρους ιδιωτικότητας της πλατφόρμας και μπορούν να βρεθούν στον σύνδεσμο https://www.facebook.com/policy.

5. Πλατφόρμα Twitter

i. Το FREEWORLD.GR με σκοπό την προώθηση των άρθρων του ιστότοπου, χρησιμοποιεί την πλατφόρμα Twitter. Μέσω της χρήσης της εν λόγω πλατφόρμας παρέχει τη δυνατότητα στους επισκέπτες του, μέσω των προσωπικών τους λογαριασμών να διαβάζουν, να μοιράζονται και να αναπαράγουν τα άρθρα.

ii. Παράλληλα δηλώνεται ρητά εκ μέρους του FREEWORLD.GR ότι ο ιστότοπος δεν λαμβάνει γνώση των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών μέσω του Twitter. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Twitter υπόκειται στους όρους ιδιωτικότητας της πλατφόρμας και μπορούν να βρεθούν στον σύνδεσμο https://twitter.com/en/privacy.

6. Αποποίηση ευθύνης

Το FREEWORLD.GR δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημιάς, υλικής ή ηθικής, δύναται να υποστεί ο χρήστης από την επίσκεψη του ιστοτόπου και χρήση των υπηρεσιών του. Παράλληλα όμως λαμβάνονται από μεριάς του FREEWORLD.GR όλα τα δυνατά μέτρα για τη διασφάλιση των υπηρεσιών του.

Β. Γενικοί Όροι

1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Οποιαδήποτε αναδημοσίευση, αντιγραφή, αναπαραγωγή, διανομή, τροποποίηση, αντιγραφή του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου απαγορεύεται αυστηρά και με κάθε τρόπο. Το προαναφερθέν περιεχόμενο αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία αποκλειστικά του FREEWORLD.GR.

2. Πληροφορίες και πνευματική ιδιοκτησία τρίτων

i. Τυχόν αναπαραγωγή υπηρεσιών ή πληροφοριών τρίτων οντοτήτων εντός του παρόντος ιστοτόπου, αποτελούν δική τους πνευματική ιδιοκτησία, που το FREEWORLD.GR δύναται να αναπαράγει.

ii. Οι επισκέπτες του FREEWORLD.GR χρησιμοποιούν τις προαναφερθείσες πληροφορίες και υπηρεσίες με δική τους ευθύνη. Το FREEWORLD.GR δεν αναλαμβάνει ευθύνη για την τυχόν εγκυρότητα τους.

3. Απόψεις τρίτων και αποποίηση ευθύνης

i. Εντός του ιστοτόπου του FREEWORLD.GR υπάρχει περίπτωση να εκφράζονται προσωπικές απόψεις τρίτων προσώπων, οι οποίες και αντιπροσωπεύουν αποκλειστικά τους ίδιους. Το FREEWORLD.GR δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι επιδοκιμάζει ή ενστερνίζεται το περιεχόμενο των απόψεων αυτών, τις οποίες απλά καταγράφει και παρουσιάζει.

ii. Τα προαναφερθέντα ισχύουν και για τα άρθρα που αναρτούνται στο FREEWORLD.GR, για τους τυχόν υπερσυνδέσμους, για τα διαφημιστικά banners κ.ο.κ..

4. Σχόλια Επισκεπτών και αποποίηση ευθύνης

i. Εντός του ιστοτόπου του FREEWORLD.GR οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να σχολιάζουν τα τυχόν άρθρα και το περιεχόμενου του ιστοτόπου εν γένει. Για τα σχόλια αυτά και για το περιεχόμενό τους το FREEWORLD.GR δεν φέρει καμιά ευθύνη και δηλώνει ότι αντιπροσωπεύουν τους συντάκτες τους και μόνο.

ii. Το FREEWORLD.GR διατηρεί το δικαίωμα, εάν τα σχόλια αυτά περιέχουν ανάρμοστο υλικό, κατά την κρίση του να τα αφαιρεί χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και σε περίπτωση συνεχόμενης τέτοιας πρακτικής να μην αφαιρεί τη δυνατότητα αυτή από τους υπευθύνους στο μέλλον.

5. Ανήλικοι επισκέπτες

i. Ανήλικοι επισκέπτες του FREEWORLD.GR, απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και σελίδες, που δύνανται να θεωρηθούν ακατάλληλες για ανηλίκους. Εφόσον υπάρχει υλικό το οποίο μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο για ανηλίκους ή προσβλητικό υφίσταται η αντίστοιχη προειδοποίηση προς τους επισκέπτες.

ii. Αν παρά την προαναφερθείσα προειδοποίηση ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν αυτές τις σελίδες όπου και περιέχεται το εν λόγω υλικό, τότε το FREEWORLD.GR δεν φέρει καμία ευθύνη.

6. Συμφωνία και αποδοχή

i. Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του FREEWORLD.GR διέπονται από την ελληνική νομοθεσία. Για κάθε άλλο θέμα που δεν ρυθμίζεται από το παρόν εφαρμόζονται οι διατάξεις της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας εν γένει και η νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων (GDPR).

ii. Η χρήση του FREEWORLD.GR από τους επισκέπτες, προϋποθέτει την κατανόηση των προαναφερθέντων όρων και τη συνακόλουθη αποδοχή τους.